Contact

 

Mathieu Alemany Oliver, Ph.D.
Aix-Marseille Graduate School of Management – IAE Aix
CERGAM – Aix-Marseille Université
Clos Guiot – Puyricard | CS 30063
13089 Aix en Provence cedex 2, France

E-mail: mathieu.alemany@iae-aix.com
 

 linkedin